Перевір себе

  1. СР «Поняття БД та моделі даних»

Тест

2. КР «Створення таблиць в Access 2016»

Тест

3. КР «Запити в СКБД Access 2016»

Тест